1. Stypendia dla zawodowców i certyfikaty dla przedsiębiorców-relacja
bia24.pl
2. SPOTKANIE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA –
DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI “POZYSKAĆ UCZNIA – W
PRZYSZŁOŚCI PRACOWNIKA”-info BFKK (Białostocka Fundacja Kształcenia
Kadr) 28.11.2017 r.