100 LAT MOJEJ RODZINY NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach szkolnych obchodów 100-lecia Niepodległości (10 XI 2018 r.), rozstrzygnięto konkurs historyczny pod hasłem „100 lat mojej rodziny na 100-lecie Niepodległości”. Uczniowie ZST wykonywali drzewo genealogiczne swojej rodziny, sporządzane w formie graficznego schematu przodków. Drzewa obejmowały przodków w linii męskiej (po mieczu) oraz w linii żeńskiej (po kądzieli). Uczniowie zbierali dane członków rodziny (zmarłych i żyjących) na podstawie wywiadu z najstarszymi seniorami rodów oraz dokumentów archiwalnych. Często korzystali z archiwów parafialnych (katolickich i prawosławnych), gdzie zapoznali się z aktami chrztów, ślubów i pogrzebów. Kilku uczniom udało się przedstawić nawet osiem pokoleń wstecz, z interesującymi informacjami zawierającymi m.in.: imię i nazwisko przodków, lata życia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, pełnione funkcje, miejsce pochówku zmarłych i przyczyny śmierci. Wykonane drzewa genealogiczne zintegrowały i zaangażowały często całe rodziny. Rocznica 100-lecia Niepodległości Polski stałą się dobrą okazją, aby dogłębnie i historycznie poznać losy swojej rodziny. Drzewa pozostaną w rodzinach, gdzie dla potomków w przyszłości będą stanowiły bezcenne źródło wiedzy.
Na szkolny konkurs wpłynęło aż 54 prac. W skład jury konkursowego zostali powołani: Pani Anna Kietlińska z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Pan Józef Waczyński z Muzeum Wojska w Białymstoku i Pan Krzysztof Pogorzelski, nauczyciel historii. Nagrody ufundowali: Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Jury konkursowe postanowiło nagrodzić 9 prac:

GRAND PRIX
DAWID MATYSZEWSKI, klasa I Tk
I MIEJSCE
BARTOSZ TARASIEWICZ, klasa I Tgb
I MIEJSCE
WOJCIECH WILCZEWSKI, klasa 1 Tk
II MIEJSCE
MARENIKA SURMACEWICZ, klasa 1 Tga
II MIEJSCE
WERONIKA LEŚNIEWSKA, klasa 2 Za
III MIEJSCE
KAMIL SZARNECKI, klasa 1 Tk
WYRÓŻNIENIE
KAROLINA SAWICKA, klasa 1 Tgb
WYRÓŻNIENIE
KINGA BAŁABAN, klasa 2 Za
WYRÓŻNIENIE
BARTOSZ KURUKÓW, klasa 1 Tk

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!