100 LAT MOJEJ RODZINY NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
W ramach szkolnego konkursu historycznego ph. „100 lat mojej rodziny na 100-lecie Niepodległości”, uczniowie wykonują  drzewo genealogiczne, sporządzane w formie graficznego schematu przodków.
Etapy sporządzania projektu:
1. Zdecydować, czy drzewo – wywód będzie obejmować tylko przodków w linii męskiej (po mieczu) czy również w linii żeńskiej (po kądzieli).
2. Zebrać dane wszystkich członków rodziny: rodzeństwa, rodziców, wujków, ciotek, dziadków, pradziadków, prapradziadków, itd. na podstawie wywiadu z najstarszymi osobami w rodzinie. Wywiad najlepiej utrwalić i nagrać w formie cyfrowej. Podczas rozmowy dowiedzieć się o wszystkie cenne interesujące informacje (jak imię, nazwisko, lata życia, miejsce zamieszkania, przyczyna śmierci, wykonywany zawód, pełnione funkcje.
3. Po zebraniu podstawowych danych wybrać się do Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz Archiwum Parafii (katolickiej, prawosławnej), gdzie możemy skorzystać z metryk i aktów chrztów, ślubów i pogrzebów naszych przodków. Z tych danych archiwalnych możemy się dowiedzieć np. kto był chrzestnym (podczas chrztu), kim byli świadkowie (podczas ślubu) oraz na co zmarli nasi przodkowie. Przed wizytą należy zadzwonić do Archiwum i spytać się czy posiadają dokumenty odnośnie poszukiwanych przez nas osób, danej miejscowości, danego okresu (lat).
4. Dane na schemacie powinny zawierać następujące informacje, jak imię, nazwisko, lata życia (daty roczne wraz z datami dziennymi). Mogą być dodatkowe interesujące dane przodków, jak miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, pełniona funkcja, służba wojskowa, przyczyna śmierci.
5. Opracowane drzewo powinno zawierać minimum trzy pokolenia wstecz (w tym jako pierwsze pokolenie autora).
6. Drzewo powinno zawierać jak największą ilość naszych przodków. Należy je wykonać najlepiej na dużym brystolu. Dane o przodkach możemy wydrukować i nakleić na brystolu. Następnie rozrysować jako tło w formie schematu drzewo. Zamieszczone zdjęcia mogą być wyłącznie skserowane lub zeskanowane.
Jako wprowadzenie i pomoc na Wikipedii: drzewo genealogiczne, tablica genealogiczna, tablica przodków.
Termin oddania przez ucznia projektu: 5 listopada 2018 r.
Wskazane jest wykonanie drzewa przy zaangażowaniu całej rodziny.
Każdy uczeń otrzyma za projekt 3 oceny: za poziom merytoryczny, wygląd estetyczny i zaangażowanie.
Najlepsze prace-projekty będą nagrodzone i zostaną zaprezentowane społeczności ZST na wystawie podczas Uroczystości 100-lecia niepodległości w dn. 8-10 listopada 2018 r.
Wszystkie drzewa genealogiczne po ocenie i prezentacji będą zwrócone autorom.
Drzewa pozostaną w rodzinie, gdzie dla potomków w przyszłości będą stanowiły bezcenne źródło wiedzy.
Krzysztof Pogorzelski, nauczyciel historii.
k.pogorzelski@onet.eu