17.09.2021 r. UROCZYSTE OTWARCIE Muzeum Pamięci Sybiru W BIAŁYMSTOKU 50 #WOLONTARIUSZY #ZSTBIALYSTOK wraz z OPIEKUNAMI W GOTOWOŚCI, PEŁNI ZAANGAŻOWANIA I DUMY Z PEŁNIONEJ FUNKCJI W UROCZYSTOŚCIACH OTWARCIA MUZEUM UCZESTNICZY DYREKTOR SZKOŁY PANI Renata Frankowska