Staże uczniów ZST w Białymstoku szansą na europejskim rynku pracy

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Projekt numer:    2016-1-PL01-KA102-023955 Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZST w B-stoku, zawód – technik pojazdów samochodowych (10 uczniów) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (20 osób), technik technologii drewna (10 osób) oraz 14 uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie stolarz (7 osób) i mechanik pojazdów samochodowych (7 osób)…. Więcej >>

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa – Gospodarzem X Sejmiku Szkół Karpackich!!!

Posted by & filed under Aktualności, Aktualności nauczyciela, Aktualności partnera, Aktualności rodzica, Aktualności ucznia.

8 września 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku miało miejsce oficjalne otwarcie X Sejmiku Szkół Karpackich. Delegacje szkół z całej Polski zrzeszone w Stowarzyszeniu Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino przybyły do Białegostoku na trzydniowy-roboczy zjazd.

Vocational Education for the Sustainable Development of Rural Tourism Enterprises

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Instytucje partnerskie: Susted, Stamford, Wielka Brytania – koordynator projektu Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa, Białystok, Polska Youth Association Celtas Terrae, Pontervedra, Hiszpania Escola Básica do 2/3 de Baião, Baião, Portugalia Cel projektu: zapoznanie uczniów z koncepcją rozwoju turystyki zrównoważonej. Będzie to możliwe poprzez poznanie inicjatyw turystyki zrównoważonej w krajach partnerskich, wymianę doświadczeń, wskazanie… Więcej >>

Na fali…

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

ZST w Białymstoku realizuje projekt „Na Fali…” , którego uczestnikami jest 15 uczniów klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczyciele branży gastronomicznej. Projekt zakończy się w czerwcu 2017 r i jego głównym celem jest wyposażenie uczniów w umiejętności 4 różnych specjalizacji: kucharza, kelnera, żeglarza oraz przewodnika turystycznego. W czerwcu 2017 roku uczniowie… Więcej >>

Healthy Eating Habits in Europe

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

1. raport z badań dotyczących nawyków żywieniowych młodzieży ZST – raport 2 Program ZST promujący zdrowe nawyki żywieniowe – projekt 3. film promujący zdrowe nawyki żywieniowe ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE A PIERWOTNA PROFILAKTYKA WAD CEWY NERWOWEJ           W dniu 9 kwietnia 2014r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze… Więcej >>