Dnia 27 kwietnia 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie w historii Polski, uczniowie z klubu historycznego Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku zorganizowali szkolną inscenizację.

Uroczystość tę zainicjowało odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Uczniowie przybliżyli nam okoliczności i fakty uchwalenia przez Sejm Wielki pierwszej polskiej Konstytucji. Rocznica ta, obchodzona jest przez ponad 200 lat i nie przeszkodziły w tym represje ani rozbiory. Przez te wszystkie lata, Polacy widzą w niej symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia. Rocznica ta obchodzona jest z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego.

Świetna inscenizacja przygotowana przez młodzież w stylowych, historycznych strojach z epoki sprawiła, że uczniowie oglądali ją z powagą i zaciekawieniem.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa wraz z pocztami sztandarowymi na uroczystościach Konstytucji 3 Maja. Rynek Kościuszki – pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.

 

Barbara Malejew,

Krzysztof Pogorzelski