Od 12 września do 18 października 2017 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie Technotalent 2017. Organizatorem czwartej już edycji przedsięwzięcia jest Fundacja Technotalenty.

Opis Konkursu Technotalent 2017

Współorganizatorami są Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz PKO Bank Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem konkursu jest identyfikacja oraz wsparcie osób i zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

 

Tegoroczne kategorie konkursowe to: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Technotalent Politechniki Białostockiej 2017, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017 oraz Inspiracje 2017. Na stronie: http://technotalenty.pl/konkurs2017/ pojawił się formularz umożliwiający zgłoszenia zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji, które powstały
w ostatnich latach. Zgłoszony projekt powinien wykorzystywać nowoczesne technologie.

 

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, doktoranci i absolwenci w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.

 

Prace konkursowe, czyli filmy i prezentacje ocenią Kapituły Konkursu złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni po pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych
a następnie na etapie finałowym – zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i specjalne. W czwartej edycji Konkursu Technotalent do wygrania są nagrody finansowe, których łączna wartość wynosi 46 000 zł
i oraz nagrody specjalne. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez Fundację TECHNOTALENTY
i firmy partnerskie fundacji.

 

W północno-wschodniej Polsce potrzebny jest efektywny system wsparcia osób utalentowanych w sektorze wysokich technologii i branży kreatywnej. Talenty te są niezbędne do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym regionie. Szczególnie istotne są działania polegające na właściwym rozpoznaniu i implementacji zawodowej młodych uzdolnionych absolwentów szkół i uczelni. Naszymi działaniami chcemy ograniczyć exodus „technotalentów” z regionu, a nawet sprowadzać je do regionalnych firm.

 

Opis kategorii:

 

 1. Technika- pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
 2. Biznes – projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
 3. Wyzwanie Społeczne – idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.
 4. Technotalent Politechniki Białostockiej 2017 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.
 5. Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.
 6. Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 7. Inspiracje 2017 – Odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA

Harmonogram Konkursu:

 

12 wrzesień  2017 r. – 18 październik 2017 r.- Rekrutacja projektów

2 październik 2017 r. – Spotkanie finalistów dotychczasowych edycji Konkursu Technotalent z partnerami fundacji.

4 listopad 2017 r. – Ogłoszenie listy finalistów.

6 listopad 2017 r. – 17 listopad 2017 r.- Szkolenia dla Finalistów

21 listopad 2017 r. – Finał Konkursu w kategoriach Technotalent Politechniki Białostockiej 2017, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017, Inspiracje 2017.

22 listopad 2017 r. – Drugi dzień finałów w kategoriach Technika, Wyzwania Społeczne, Biznes.

1 grudnia 2017 r. – Gala Finałowa Konkursu

 

Projekty są zgłaszane w kategoriach:

 

 1. Technika- pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
 2. Biznes – projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
 3. Wyzwanie Społeczne – idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.
 4. Technotalent Politechniki Białostockiej 2017 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.
 5. Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.
 6. Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 7. Inspiracje 2017 Odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.