9.03.2017roku uczniowie naszej szkoły ze Sztandarem ZST Białystok wzięli udział w 28. rocznicy ocalenia Białegostoku od katastrofy pociągu przewożącego chlor.

9 marca 1989 r. doszło do najniebezpieczniejszego wypadku w historii Białegostoku. W pobliżu centrum miasta, na skraju osiedla im. Sienkiewicza wykoleiły się cztery 50-tonowe cysterny
z ciekłym chlorem. Jechały one z ZSRR do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Cztery cysterny wykoleiły się, a następnie osunęły się na pobocze torów. Specjaliści podkreślali,
że gdyby doszło wtedy do wycieku trującej substancji i skażenia środowiska, zagrożone byłoby życie wielu tysięcy osób. Do dziś mieszkańcy uważają, że uniknięcie tragedii to cud. Nasza szkoła co roku bierze udział w tych obchodach.

Uczniowie reprezentujący ZST Białystok w Poczcie Sztandarowym swoją postawą
i zaangażowaniem podkreślają, że nie tylko uczymy, ale też wychowujemy i pamiętamy
o historii tej odległej, ale też tej najnowszej, którą tworzymy i jesteśmy jej świadkami.