KONKURS HISTORYCZNY O GEN. WŁADYSŁAWIE ANDERSIE

25 maja 2021 r. w Zespole Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)”. Konkurs historyczny skierowany został do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Białegostoku. Jego celem było przybliżenie młodzieży sylwetki i działalności gen. Władysława Andersa, który całym swoim życiem ukazał, że nie istnieją granice odwagi i poświęcenia z miłości niepodległej Ojczyzny. Ponadto celem konkursu było również rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczniów, kształtowanie postawy patriotycznej oraz emocjonalnego stosunku do dziejów Polski, a także zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności. Zgodnie z regulaminem konkursu prace mogły być wykonane w formie pracy plastycznej, wykonanej techniką dowolną lub w postaci prezentacji multimedialnej.
W skład Jury konkursowego powołanego przez organizatora weszli: Pan dr Marcin Zwolski – Kierownik Centrum Badań Naukowych Wschód z Muzeum Pamięci Sybiru i Pan mgr Krzysztof Kukliński z Muzeum Wojska w Białymstoku. W imieniu członków Komisji konkursowej przekazujemy słowa uznania Drogiej młodzieży za podjęty trud i inwencję twórczą. Nauczycielom za inicjatywę i zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Komisja przy ocenianiu brała pod uwagę oryginalność przedstawienia postaci generała Andersa i jego dokonań, poziom merytoryczny – historyczny przekazu, chronologię, wygląd estetyczny, staranność oraz bibliografię i wykorzystane źródła. Patronat Honorowy nad konkursem objęli i ufundowali nagrody: Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaski Kurator Oświaty, Muzeum Wojska w Białymstoku i Muzeum Pamięci Sybiru.
Oto laureaci konkursu:

KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA

I MIEJSCE
OLIWIA GRABOWSKA
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO w Białymstoku
Nauczyciel Magdalena Winograd

II MIEJSCE
MAŁGORZATA OGONOWSKA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
Nauczyciel Marzena Szyłak

III MIEJSCE
WIKTORIA KACZYŃSKA
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO w Białymstoku
Nauczyciel Magdalena Winograd
WYRÓŻNIENIE
NELA PTASZYŃSKA
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO w Białymstoku
Nauczyciel Magdalena Winograd

WYRÓŻNIENIE
DOMINIKA SKRZYCKA
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO w Białymstoku
Nauczyciel Magdalena Winograd

WYRÓŻNIENIE
PIOTR BAKUN
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO w Białymstoku
Nauczyciel Magdalena Winograd

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I MIEJSCE
GABRIELA KOWALSKA
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
Nauczyciel Wojciech Filipowicz

II MIEJSCE
JAKUB LEONIUK
Zespół Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

III MIEJSCE
DAWID MATYSZEWSKI
Zespół Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

KATEGORIA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

SZKOŁA PODSTAWOWA

I MIEJSCE
SZYMON MOLSKI
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
Nauczyciel Katarzyna Paszko

II MIEJSCE
IGOR FIEDORUK
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
Nauczyciel Marta Kramkowska

III MIEJSCE
OLIWIA BEDNAREK – MIKSZA
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
Nauczyciel Katarzyna Paszko

WYRÓŻNIENIE
ALEKSANDRA MINIEWSKA
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku
Nauczyciel Urszula Iwaniuk

WYRÓŻNIENIE
JAN CHWASZCZEWSKI
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
Nauczyciel Wojciech Filipowicz
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I MIEJSCE
NATALIA NURZYŃSKA
XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Nauczyciel Anna Móżdżyńska

II MIEJSCE
WOJCIECH WILCZEWSKI
Zespół Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

III MIEJSCE
PATRYK BARANOWSKI
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
Nauczyciel Wojciech Brański

SERDECZNE GRATULACJE!!!