PIERWSZA WIZYTA BIAŁOSTOCKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ w ZST, 24.11. 2017
r.