AKTUARIUSZ, EGUTERZYSTA a może OSOBOWOŚĆ INTERNETOWA? 😲😎😉. Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej. 22.10.2019 r. gościliśmy w ZST BIAŁYSTOK pracownika WUP w Białymstoku, który przeprowadził dla młodzieży warsztaty pn.”Zawody Przyszłości”- zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe w województwie podlaskim. Uczniowie na zajęciach mieli okazję zapoznać się z tzw. „Barometrem zawodów”, czyli zapotrzebowaniem na konkretne umiejętności zawodowe, a także mogli zaprezentować swoje zainteresowania i pasje👍