AKTYWNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM REGIONU
W III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa reprezentują mega aktywni i pomysłowi uczniowie:
~Amelia Iwaniuk kl. 2 Tgb
~Dawid Szleszyński kl. 2Tk
~Mateusz Stulgis kl. 2 Tga
Cieszymy się i gratulujemy!!!
Amelia Iwaniuk reprezentuje naszą społeczność w Młodzieżowej Radzie Miasta Białegostoku!