Pani Agnieszka Przybyszewska –Nieborak laureatką Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla NauczycieliZawód pedagoga to Jej powołanie, animacja kultury-PASJA. Pani Agnieszka Przybyszewska-Nieborak nauczycielka języka rosyjskiego w ZST znalazła się w gronie 11 nauczycielek, które otrzymały Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2016 / 2017. Jesteśmy dumni! Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!