„BEZPIECZNY PRZEJAZD”- KOLEJOWE ZAJĘCIA W GRAJEWIE 🚊💪🏼‼️
9 czerwca 2021 r. uczniowie kl. 3 TK Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku uczestniczyli w terenowych zajęciach na stacji Grajewo. Po przyjeździe pociągiem Nr 15803 relacji Białystok-Ełk do stacji Grajewo uczniowie udali się na nastawnię dysponującą „Gr”. Zostali podzieleni na dwie grupy. Warsztaty z grupą pierwszą prowadził zawiadowca Pan Dariusz Fadrowski, zaś z grupą drugą Pani Lilla Andrejuk. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z elektrycznym napędem zwrotnicowym oraz jego obsługą podczas jego wyłączenia z nastawiania elektrycznego („korbowanie”). Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z usytuowaniem zewnętrznych urządzeń SRK oraz obserwacją i obsługą toromierza elektronicznego w czasie dokonywania badań diagnostycznych.
W przerwie miedzy ruchem pociągów dyżurny ruchu dysponujący Pan Marcin Szczerbiak dogłębnie przedstawił zasady prowadzenia ruchu pociągów przy wykorzystaniu systemu komputerowych urządzeń stacyjnych typu MOR-3.
Omówił zasady zamykania i otwierania rogatek na przejazdach kolejowo-drogowych obsługiwanych z pomieszczenia nastawni. Zawiadowca omówił regulamin techniczny posterunku ruchu i zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-ruchowej.
Po zakończeniu zajęć i wyjściu z nastawni uczniowie byli świadkami sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Podczas zamykania przejazdu kategorii A, kierująca pojazdem drogowym nie zatrzymała się przed sygnalizatorami, a tym samym uniemożliwiła zamknięcie rogatki przejazdowej. Po interwencji dyżurnego ruchu kierująca cofnęła samochód umożliwiając zamknięcie rogatek. Uczniowie na podstawie zaobserwowanej sytuacji zrozumieli, jak ważna i odpowiedzialna jest praca dyżurnego ruchu.
Podczas zajęć terenowych w Grajewie nasza wiedza teoretyczna została wzbogacona o nowe doświadczenia praktyczne i teoretyczne, które będą nam szczególnie przydatne do zdania czerwcowego egzaminu z kwalifikacji zawodowej: organizacja i prowadzenie ruchu pociągów. Dziękujemy serdecznie Panu Dyrektorowi Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku Andrzejowi Jackowi Kierman za możliwość przeprowadzenia zajęć terenowych.