Numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-014859

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZST w B-stoku, zawód – technik mechanik, technik pojazdów samochodowych (14 uczniów), technik żywienia i usług gastronomicznych (14 osób) oraz technik technologii drewna (10 osób).

Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w w/w branżach. Zaplanowane w ramach niniejszego projektu staże w firmach w Portugalii mają na celu:

  • zapoznanie uczniów i nauczycieli z rozwiązaniami stosowanymi w branży mechanicznej, gastronomicznej oraz drzewnej w krajach europejskich;
  • wsparcie uczniów w zdobyciu kompetencji (wiedzy, umiejetności i postaw), w celu poprawy ich rozwoju osobistego i zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy;
  • wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu wprowadzania innowacji i poprawy jakości nauczania;
  • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie posługiwania sie językiem angielskim;
  • podniesienie świadomości uczestników ma temat innych kultur i krajów, poprzez umożliwienie budowania sieci kontaktów miedzynarodowych, w celu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwijania poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej;
  • zwiekszenie potencjalu, atrakcyjnosci i miedzynarodowego wymiaru ZST w Białymstoku, wzbogacenie oferty dzialań, które lepiej odpowiadają na potrzeby osób zainteresowanych kształceniem zawodowym;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, kształceniem zawodowym a światem pracy;
  • zapewnienie lepszego uznawanie kwalifikacji zdobytych podczas praktyk zawodowych w Portugalii.

 

Pliki do pobrania: