BYLIŚMY…WIDZIELIŚMY….Spektakl dyplomowy studentów IV roku kierunku aktorskiego Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Filia w Białymstoku pt. „ŚMIERĆ PORUCZNIKA” S. Mrożka w reż.Bernardy Bieleni. Prawdziwą SZTUKĘ PARTYCYPOWAŁA kl. 4 Tps, w szczególności zachwycił: współczesny kształt realizacji, wykorzystujący ruch sceniczny, elementy kultury hip-hopu i maski🎭 28.02.2020 r.