Projekty

Staże uczniów ZST w Białymstoku szansą na europejskim rynku pracy

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Projekt numer:    2016-1-PL01-KA102-023955 Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZST w B-stoku, zawód – technik pojazdów samochodowych (10 uczniów) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (20 osób), technik technologii drewna (10 osób) oraz 14 uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie stolarz (7 osób) i mechanik pojazdów samochodowych (7 osób)…. Więcej >>

Vocational Education for the Sustainable Development of Rural Tourism Enterprises

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Instytucje partnerskie: Susted, Stamford, Wielka Brytania – koordynator projektu Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa, Białystok, Polska Youth Association Celtas Terrae, Pontervedra, Hiszpania Escola Básica do 2/3 de Baião, Baião, Portugalia Cel projektu: zapoznanie uczniów z koncepcją rozwoju turystyki zrównoważonej. Będzie to możliwe poprzez poznanie inicjatyw turystyki zrównoważonej w krajach partnerskich, wymianę doświadczeń, wskazanie… Więcej >>

Na fali…

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

ZST w Białymstoku realizuje projekt „Na Fali…” , którego uczestnikami jest 15 uczniów klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczyciele branży gastronomicznej. Projekt zakończy się w czerwcu 2017 r i jego głównym celem jest wyposażenie uczniów w umiejętności 4 różnych specjalizacji: kucharza, kelnera, żeglarza oraz przewodnika turystycznego. W czerwcu 2017 roku uczniowie… Więcej >>

Healthy Eating Habits in Europe

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

1. raport z badań dotyczących nawyków żywieniowych młodzieży ZST – raport 2 Program ZST promujący zdrowe nawyki żywieniowe – projekt 3. film promujący zdrowe nawyki żywieniowe ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE A PIERWOTNA PROFILAKTYKA WAD CEWY NERWOWEJ           W dniu 9 kwietnia 2014r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze… Więcej >>

Bliżej europejskiego rynku pracy.

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-014859   Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZST w B-stoku, zawód – technik mechanik, technik pojazdów samochodowych (14 uczniów), technik żywienia i usług gastronomicznych (14 osób) oraz technik technologii drewna (10 osób). Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w w/w branżach. Zaplanowane w ramach niniejszego projektu staże w… Więcej >>

Zdobywanie wiedzy dziś – wyższe kwalifikacje jutro. Staż zagraniczny szansą na europejskim rynku pracy

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Na rzecz projektu została zawiązana współpraca z samorządem pracodawców w postaci Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku. Przedstawiciele organizacji dokonali konsultacji programu praktyk oraz wskazali na konieczność przygotowania młodych ludzi do wejścia na europejski rynek pracy.  Konspekty lekcji do wykorzystania na zajęciach z technologii gastronomicznej: „Andersiak” o wizycie naszej młodzieży w Portugalii   Praktyka zawodowa w… Więcej >>

M.O.V.E. – Mechatronics Orientation in e-Vocational English

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Projekt w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku   Dział mechaniczny w ZST Białystok     W dniach 06. – 11.10.2013 roku grupa 7 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku  przebywała z wizytą w Eibar – Hiszpania, Kraj Basków, w ramach projektu partnerskiego LDV- „M.O.V.E.- Mechatronic Orientation in… Więcej >>

Interdyscyplinarny wymiar kształcenia zawodowego – jakość poprzez międzynarodową współpracę szkół zawodowych

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Wizyta studyjna w Lipsku – Niemcy      W dniach 21.02 – 28.02.2015 roku wicedyrektor Renata Frankowska oraz czworo nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku: Iwona Masalska, Marlena Panasiuk, Kazimierz Bagiński i Jan Prymak, oraz dwóch przedstawicieli zakładów pracy: Grzegorz Sobieski – PSS SPOŁEM i Leszek Szulc – SAMASZ, uczestniczyli w studyjnej wizycie… Więcej >>