Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa ogłaszają konkurs „Matematyka w moim zawodzie”.
Celem konkursu jest:
• popularyzacja matematyki,
• kształtowanie oraz wzmacnianie zainteresowania matematyką,
• pogłębianie kompetencji matematycznych uczniów,
• kształcenie umiejętności łączenia treści matematycznych z otaczającym światem, w szczególności z wybranym zawodem.

Zadanie konkursowe polega na:
• wykonaniu zdjęcia ukazującego dowolny aspekt matematyki związany z wybranym zawodem oraz opisaniu związków treści zdjęcia z matematyką oraz
• samodzielnym ułożeniu treści zadania matematycznego, związanego ze specyfiką wybranego wyżej zawodu i rozwiązaniu tego zadania.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej. W przypadku uczniów szkół przygotowujących do wykonywania konkretnego zawodu praca musi dotyczyć matematyki w tym właśnie zawodzie, w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących praca może dotyczyć wymarzonego zawodu.
ZAPRASZAMY
Szczegóły na stronie:

CZYTAJ DALEJ –>