Christos Woskresie – Woistinu woskresie! Chrystus zmartwychwstał – Prawdziwe zmartwychwstał! Alleluja, Alleluja!
Najserdeczniejsze życzenia dla Sióstr i Braci z Cerkwi prawosławnej i innych obrządków wschodnich obchodzących Święta Wielkiej Nocy składa SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA #ZSTBIAŁYSTOK