Dnia 26 kwietna 2018 r. uczniowie klubu historycznego Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa (wraz z Panem Tadeuszem Halickim – Zastępcą Dyrektora ZST i nauczycielem historii) wzięli udział w debacie historycznej poświęconej „Pamięci o Wielkim Księstwie Litewskim w Polsce, Litwie i Białorusi”. W dyspucie wzięli udział profesorowie przedstawiający wzajemne stosunki narodowościowe na Kresach Rzeczypospolitej w minionych wiekach. Historycy w sposób interesujący i przystępny dla młodzieży, zaprezentowali panujące współcześnie nurty w historiografii – polskiej, białoruskiej, litewskiej, żydowskiej – dotyczące wzajemnych relacji.
Niniejsza debata odbyła się w nowej, przestrzennej siedzibie Archiwum Państwowego w Białymstoku, wybudowanej przy ulicy Adama Mickiewicza.
Na zakończenie spotkania Dyrektor Archiwum – Pan Marek Kietliński – oprowadził nas po nowym archiwum. Byliśmy pod wrażeniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych obiektu, jego wyposażenia, pracowni konserwacji dokumentów i magazynów znajdujących się w betonowym schronie. Z przyjemnością wkrótce wybierzemy się na interaktywne zajęcia do nowego Archiwum Państwowego, aby poznać pracę historyka – archiwisty i zobaczyć bezcenne dokumenty związane z historią Białegostoku i Podlasia.

Krzysztof Pogorzelski