Delegacja Pocztu Sztandarowego Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa – w swej podróży na Monte Cassino – dzisiaj zdobywa Alpy🇵🇱 17.05.2019