Medal Diligentiae 2017

5 września 2017r. w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku zainaugurowano nowy rok szkolny 2017/2018. W trakcie uroczystości Zastępca Prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki wręczył najlepszym uczniom i ich mistrzom- nauczycielom medale „Diligentiae–za pilność”. To prestiżowa nagroda dla osób, które swoją postawą, przykładem życia i postępowania są wzorem dla innych. Wyróżnienie w formie okolicznościowego medalu i certyfikatu przyznawane jest raz w roku szkolnym w kategoriach „uczeń” oraz „nauczyciel nominowanego ucznia”. Z naszej szkoły wyróżnieni zostali:

Uczeń klasy IV Tdm Mateusz Harasimczuk i Mistrzyni- p. A. Wasyluk.                                                            

 gratulacje

 

Medal Diligentiae ustanowił w 1786 roku król Stanisław August Poniatowski dla uhonorowania najlepszych uczniów szkół Komisji Edukacji Narodowej. W zapiskach historycznych czytamy, że król świętując w Białymstoku jubileusz 20–lecia koronacji wizytował białostocką szkołę i kazał sobie przedstawić najpilniejszych uczniów, których własnoręcznie dekorował medalami „Diligentiae”.