Dostawa wyposażenia w ramach projektu

„Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!”

– branża drzewna

unieważnienie i rozstrzygnięcie postępowania – opublikowano dn. 12.03.2021 r.

informacja z otwarcia ofert: – opublikowano dn. 14.01.2021 r.

Odpowiedzi na pytania : – opublikowano dn. 11.01.2021 r.