PLAN POSTĘPOWAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH plan postępowań przetargowych szkoły (w załączniku).