Przewodnicząca Rady Rodziców :

  1. Katarzyna Sztop-Rutkowska

Skład Prezydium Rady Rodziców :

  1. Iwona Popławska
  2. Agnieszka Kaskiewicz
  3. Agnieszka Ignatowska
  4. Elżbieta Zdrodowska

Skład Komisji Rewizyjnej :

  1. Aneta Potaś
  2. Anna Duda
  3. Jerzy Murza

Nr rachunku bankowego Szkolnej Rady Rodziców:

 

19 1240 5211 1111 0010 4220 8119

 

Bank Pekao S.A.

O/ Białystok

ul. Rynek Kościuszki 7