UWAGA!!!

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022!!! – załącznik pdf

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, będzie można składać elektronicznie:

-wniosek może być uzupełniony komputerowo, wydrukowany, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i kandydata do szkoły, następnie zeskanowany lub sfotografowany za pomocą telefonu i wysłany na adres email szkoły:

szkola@zst.bialystok.pl

-wniosek może być wydrukowany, wypełniony odręcznie, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i kandydata do szkoły, następnie zeskanowany lub sfotografowany za pomocą telefonu i wysłany na adres email szkoły:

szkola@zst.bialystok.pl

(oryginały wniosków powinny być złożone w sekretariacie szkoły do dnia ogłoszenia list kandydatów uczniów przyjętych do szkoły).

Zapewniamy możliwość złożenia wniosków o przyjęcie do szkoły w sposób stacjonarny (w szkole) z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

ZAPRASZAMY!!!!