UWAGA!!!

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023!!! – załącznik pdf

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, będzie można składać elektronicznie:

-wniosek może być uzupełniony komputerowo, wydrukowany, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i kandydata do szkoły, następnie zeskanowany lub sfotografowany za pomocą telefonu i wysłany na adres email szkoły:

szkola@zst.bialystok.pl

-wniosek może być wydrukowany, wypełniony odręcznie, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i kandydata do szkoły, następnie zeskanowany lub sfotografowany za pomocą telefonu i wysłany na adres email szkoły:

szkola@zst.bialystok.pl

(oryginały wniosków powinny być złożone w sekretariacie szkoły do dnia ogłoszenia list kandydatów uczniów przyjętych do szkoły).

Zapewniamy możliwość złożenia wniosków o przyjęcie do szkoły w sposób stacjonarny (w szkole) z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

ZAPRASZAMY!!!!

 

Dodatkowe informacje:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.