UWAGA!!!

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024!!! – załącznik pdf

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, będzie można składać elektronicznie:

-wniosek może być uzupełniony komputerowo, wydrukowany, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i kandydata do szkoły, następnie zeskanowany lub sfotografowany za pomocą telefonu i wysłany na adres email szkoły:

zst@um.bialystok.pl

 

-wniosek może być wydrukowany, wypełniony odręcznie, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i kandydata do szkoły, następnie zeskanowany lub sfotografowany za pomocą telefonu i wysłany na adres email szkoły:

zst@um.bialystok.pl

 

(oryginały wniosków powinny być złożone w sekretariacie szkoły do dnia ogłoszenia list kandydatów uczniów przyjętych do szkoły).

Zapewniamy możliwość złożenia wniosków o przyjęcie do szkoły w sposób stacjonarny (w szkole).

ZAPRASZAMY!!!!