Legenda egzaminacyjnych dla Technikum Zawodowego:

 

SALA 1D – PZP

SALA 1M – CKP (wydz. mech.)

SALA 1S – CKP (wydz. samoch.)

SALA 1 – SALA GIMNAST. ZST

SALA 2 – PRAC. KOMP. PZP

 

 

Legenda egzaminacyjnych dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

 

Sala 2 – Aula

Sala 3 – 109

Sala 1D – PZP

Sala 1S – CKP nr 2 (wydz. samochodowy)