Dnia 27 września 2019 uczestniczyliśmy w pierwszej w Polsce Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich, która odbyła się w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie i warsztaty prowadzili przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej – który w osobie Pana Dariusza Piątkowskiego był gościem specjalnym konferencji. Otrzymaliśmy informacje z raportu dotyczącego funkcjonowania Samorządów Uczniowskich.