DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!!! SZANOWNI RODZICE ÓSMOKLASISTÓW!!!
Mając na uwadze troskę o zdrowie Nas wszystkich, w odpowiedzi na apele władz państwowych, a także ze względu na zalecenia GIS dotyczące rezygnacji z organizowania imprez masowych w zamkniętych pomieszczeniach informujemy, że zaplanowany na 18-19 marca 2020 r. Dzień otwarty ZST BIAŁYSTOK – III FORUM ZAWODOWE nie odbędzie się i zostaje przełożony na termin późniejszy, o czym NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJEMY!!!!