Dzień pamięci Stanu Wojennego

Uczniowie zrzeszeni w szkolnym Klubie Historycznym Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku, uczestniczyli 9 grudnia 2016 r. w uroczystościach patriotycznych poświęconych pamięci 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.  Podczas spotkania młodzież mogła wysłuchać prelekcji historyków oraz relacji świadków tamtych wydarzeń. Szczególnie i osobiste wspomnienia przedstawił Pan Stanisław Marczuk, pierwszy przewodniczący regionalnej Solidarności. Wojewoda Podlaski wręczył działaczom stanu wojennego medale „Chwała Niepokornym” oraz okolicznościowe statuetki.