Nic dla siebie, wszystko dla ojczyzny. Nawet życie.

1.03.2017 roku przy tablicy pamiątkowej, obok pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie pod pomnikiem żołnierzy AK przy ul. Kilińskiego odbyła się uroczystość upamiętniająca Dzień Żołnierzy Wyklętych. Przedstawiciele naszej szkoły wraz z pocztami sztandarowymi i Panem Dyrektorem Tadeuszem Halickim uświetnili tę uroczystość swoją obecnością. ZST reprezentowali uczniowie klasy II tdm z Pocztem Szkolnym oraz uczniowie klasy II tg i klasy
I zmk z Pocztem Rodziny Katyńskiej, nad którym od wielu lat pełnimy Honorowy Patronat. Uroczystość z roku na rok przybiera wyższą rangę, o czym świadczy fakt, że uroczystość uświetniła Kompania Honorowa
18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Nasza szkoła aktywnie i z wielkim zaangażowaniem kultywuje tego tupu obchody, które rozwijają patriotyzm i tożsamość narodową.