W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dn. 28 lutego 2017 r., młodzież zrzeszona w klubie historycznym Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa uczestniczyła w konferencji historycznej, zorganizowanej przez  Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, poświęconej żołnierzom podziemia antykomunistycznego w Polsce. Podczas spotkania mogliśmy poszerzyć naszą wiedzę o żołnierzach  niezłomnych walczących z nową władzą ludową na Białostocczyźnie w latach 1944-1963. Na zakończenie konferencji odbyła się premiera filmu o sanitariuszce pracującej w Nadleśnictwie Narewka, walczącej w strukturach V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej 17-letniej Danucie Siedzikównej  pt. „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć” w reżyserii Jacka Frankowskiego (produkcji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych).