DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2019

Szesnasta edycja programu

 

Ideą programu było włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Dzień przedsiębiorczości
szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do wejścia na rynek pracy.

Młodzież ZST w Białymstoku tj. klasa 3Zmk oraz 3 Tdg, przystąpiła do kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uczniowie odbyli wizytę w dwóch firmach: STAG AC  S.A.(pionier w zakresie produkcji i dystrybucji elektroniki samochodowej) oraz Hotelu CRISTAL w Białymstoku.

Poprzez udział w programie uczniowie ZST w Białymstoku, mieli możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczeń w związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i działalnością firmy.
  •  zapoznania ze swoim stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, zadaniami na ten dzień,
  •  rozmowy z konsultantem – opiekunem ucznia, o motywach wyboru i predyspozycjach do wykonywania danego zawodu, pełnienia danej funkcji, o możliwościach przyszłego zatrudnienia, awansu, wykształcenia koniecznego na danym stanowisku.