W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz, dostajesz to, co wynegocjujesz – 4-5.04.2019 r.

Nasza szkoła to istna kuźnia pomysłów i talentów. W ramach Dni Przedsiębiorczości organizowanych w szkole, młodzież angażowała się w liczne działania: odbywały się wykłady, prelekcje i warsztaty z udziałem zaproszonych gości (np.: z Panem Adamem Gardockim, pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku), młodzież uczestniczyła w grze symulacyjnej dot. procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie i negocjacji (wyłoniono zwycięską drużynę), spotkania się z absolwentami naszej szkoły, którzy opowiedzieli o osiągniętym sukcesie na rynku, poprzez rozwój swoich pasji i talentów, nie bojąc się ryzyka podjęcia własnej działalności.
Mieliśmy możliwość zapoznania się z tematyką startupów funkcjonujących w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z udziałem Pani Katarzyny Kosińskiej-managera AIP w Białymstoku. Wzięliśmy udział w warsztatach z Panią Karoliną Frąckiewicz – trenerem Fundacji Anawoj, która przeprowadziła zajęcia pt.”Młodzież ma głos” poruszając tematykę polityki europejskiej i działalność instytucji jaką jest Parlament Europejski.
Uzupełnieniem były działania towarzyszące z udziałem naszych szkolnych ekspertów – uczniów, gdzie mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę o przedsiębiorstwie uczestnicząc w konkursie z nagrodami (np. rozwiązując test ,,Czy mam cechy przedsiębiorcy”). W trakcie przerw między lekcjami, był przygotowany kącik konsultacyjno-doradczy, gdzie uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia rozmowy z Panią Anną Rolak, doradcą zawodowym z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego CKU w Białymstoku.
Punktem kulminacyjnym i przedsięwzięciem, okazał się pomysł na sprzedaż własnoręcznie sporządzonych (przez klasy gastronomiczne), box-ów śniadaniowych (warzywnych) pod hasłem ,, ZST – zdrowo je”. Uczniowie przeanalizowali poniesione wydatki i osiągnięte przychody z prowadzonej mini firmy. Ustalali osiągnięty zysk, jako zalążek przyszłej pracy ,,na swoim”. W dalszych planach z młodzieżą, mamy odbyć wycieczkę dydaktyczną do Sądu Rejonowego oraz spotkanie się z Rzecznikiem Konsumentów. Nasza młodzież inspiruje i działa …Brawo!