Przychodzi iloraz do lekarza, a lekarz pyta: A gdzie reszta?
Dzisiaj #MATURALNIE, że #MATEMATYKA 2024