Od 06.02.2023 r. do 17.02.2023 r. będzie trwała rekrutacja na zagraniczne wyjazdy stażowe realizowane w ramach projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000065707 z Programu Erasmus+ .
Wszystkich uczniów zainteresowanych zagranicznym wyjazdem stażowym zapraszamy do rekrutacji.
W tym roku o udział w stażach mogą ubiegać się uczniowie kształcący się w następujących zawodach:
– technik programista,
– technik żywienia i usług gastronomicznych / kucharz,
– technik technologii drewna / stolarz

Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty rekrutacyjne, proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji: