W związku z przypadającym 26 września  Europejskim Dniem Języków Obcych gościliśmy w naszej szkole znaną białostocką esperantystkę i pracownika Książnicy Podlaskiej –„Esperanto-Libraro” Panią Elżbietę Karczewską, która zaprezentowała uczniom sylwetkę Ludwika Zamenhofa, który w ramach plebiscytu  ogłoszonego w roku 2000 został wybrany Białostoczaninem XX w. Możemy być z tego faktu dumni  jako Polacy i białostoczanie.

Czy wiecie, że w roku 2014 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało           o wpisaniu esperanta na Polską Listę Niematerialnego Dziedzictwa Narodowego?  Planowy język opracowany i wprowadzony przez Ludwika Zamenhofa  w roku 1887 był  34-tą próbą stworzenia nowego języka od podstaw. Po nim podjęto jeszcze ok. 950 prób, ale kto o nich słyszał?

Esperantyści oceniają, że uniwersalny język esperanto jest używany w 121 krajach (istnieją organizacje pozarządowe) przez 2.000.000 -10.000.000 użytkowników.

Uznając wielkość dzieła urodzonego w Białymstoku Ludwika  Zamenhofa,  UNESCO zaproponowało, aby rok 2017 w  100-lecie śmierci L. Zamenhofa był  rokiem przypominania o zasługach inicjatora tego języka.

 

                                                                                                             Dorota Żłobikowska