Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych z udziałem Nauczycieli #ZSTBIAŁYSTOK Pani Mariola Rybińska oraz Pani Agnieszka Raubo 💪– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce, w dniu 9 listopada 2020 r. zorganizowała spotkanie online pt.: „Zawodowcy przyszłości” odbywające się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.
HASŁO przewodnie: Odkryj swój talent!
Celem debaty organizowanej podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych była dyskusja na temat przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście zmian społecznych i rozwoju technologicznego, nowych kompetencji a także jego promocja, jako siły napędowej zmierzającej do efektywnego rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego. W panelu zostały podjęte dyskusje dotyczące ważności kształcenia zawodowego, umiejętności dla potrzeb gospodarki, kompetencji przyszłości, systemu diagnozowania zapotrzebowania na umiejętności w Polsce z uwzględnieniem współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i szkołami wyższymi oraz aktualnych wyzwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych. 9.11.2020 r.