UWAGA

Miło nam poinformować  wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa  w Białymstoku o kontynuowaniu Funduszu Stypendialnego

 ZST – PROGRES w roku szkolnym 2017/2018. Jest to wspólna inicjatywa ZST, przedsiębiorców i Stowarzyszenia Progres. Jej celem jest wsparcie finansowe uzdolnionych i wyróżniających się uczniów naszej szkoły oraz promocja kształcenia zawodowego.

Do  ubiegania  się  o  stypendium  uprawnione  są  osoby  spełniające  łącznie  następujące

kryteria:

  1. są uczniami Zespołu  Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku;
  2. posiadają rekomendacje   wychowawcy;
  3. uzyskują dobre  wyniki  w  nauce:

–  z  wybranych  przedmiotów  zawodowych są  uczniami  wyróżniającymi  się,

–  z  pozostałych  przedmiotów  uzyskują  oceny  pozytywne.

lub

  1. wykazują się  talentem  i  rozwijają  ten  talent
  2. posiadają bezpośrednią rekomendacje pracodawcy.

 

Pierwszy nabór wniosków stypendialnych rozpoczynamy już w poniedziałek 23 października 2017 roku. Wniosek stypendialny i szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium ufundowane przez podlaskich przedsiębiorców  znajdziecie na głównej stronie szkoły oraz w zakładce aktualności

Wnioski można składać do 23 listopada 2017 roku w sekretariacie szkoły.

Zostań najlepszym!!!