UWAGA

Miło nam poinformować  wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa  w Białymstoku

o kontynuowaniu Funduszu Stypendialnego ZST – PROGRES. Jest to wspólna inicjatywa ZST, przedsiębiorców i stowarzyszenia Progres. Jej celem jest wsparcie finansowe uzdolnionych i wyróżniających się uczniów naszej szkoły oraz promocja kształcenia zawodowego.

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • są  uczniami Zespołu  Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku;
  • posiadają rekomendacje   wychowawcy i doświadczenie zawodowe;
  • uzyskują  dobre  wyniki  w  nauce:

–  z  wybranych  przedmiotów  zawodowych są  uczniami  wyróżniającymi  się,

–  z  pozostałych  przedmiotów  uzyskują  oceny  pozytywne.

lub

wykazują  się  talentem  i  rozwijają  ten  talent.

 

Pierwszy nabór wniosków stypendialnych rozpoczynamy już w czwartek 27 października 2016 roku. Wniosek stypendialny i szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium ufundowane przez podlaskich przedsiębiorców  znajdziecie poniżej.

Wnioski można składać do 04 listopada 2016 roku w sekretariacie szkoły.

Zostań najlepszym!!!

 

progres