Golgotę Wschodu pamiętamy!
Uroczystości 82. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir przy Pomniku Sybiraków i Pomniku Katyńskim w Białymstoku z udziałem Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa