III edycja Gry Miejskiej
„Z Marszałkiem po Białymstoku”
w 100-lecie Niepodległości Miasta Białegostoku
Białystok, 8 listopada 2019 r.

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Współorganizatorzy:
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Muzeum Wojska w Białymstoku
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Białegostoku
Podlaski Kurator Oświaty

Regulamin, karta zgłoszenia: