III edycja Funduszu Stypendialnego ZST-Progres 28.11.2017 r.

 

Gala III edycji Funduszu Stypendialnego ZST-Progres 28.11.2017 r. to uroczystość podsumowująca dotychczasową pracę Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku włożoną w rozwój, promocję i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.

Głównymi punktami uroczystości były: wręczenie Aktów stypendialnych 40 uczniom ZST trzech branż: drzewnej, gastronomicznej oraz mechaniczno-samochodowej w wysokości 100PLN/miesięcznie oraz uhonorowanie współpracujących ze szkołą przedsiębiorców lokalnego rynku pracy certyfikatami: Lider Dualnego Kształcenia Zawodowego (PSS SPOŁEM Białystok, Lech Garmażeria Staropolska, ASW Wojciula, Dealer Citroen i Peugeot,   Wasilewski i Syn, Autoryzowany Dealer Nissana, Norauto )  lub Lider Wsparcia Kształcenia Zawodowego (Lambud, KOMANDOR, TOBO,    RENGGLI, SaMasz, Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Białystok, HASS Wasiluk SPÓŁKA JAWNA, Fabryki Mebli FORTE, P.G.U „VICTORY). Fundusz Stypendialny ZST-Progres to program polegający na przyznawaniu stypendiów finansowych o charakterze motywacyjnym wyróżniającym się i uzdolnionym uczniom. Idea przedsięwzięcia była częściowo inspirowana baskijskim modelem edukacji zawodowej, w którym to przedsiębiorcy aktywnie włączają się w proces kształcenia zawodowego, wspierając uczniów, w przyszłości pracowników regionalnych firm. Akt zawiązania inicjatywy miał miejsce 11 grudnia 2015 roku, kiedy to stało się faktem, że popularyzowanie i promowanie kształcenia zawodowego ma niewątpliwie sens i ogromną wartość, jeśli w procesie rozwoju młodego człowieka biorą udział najbliższe jego edukacji czynniki.

Fundusz Stypendialny ZST-Progres jest realizowany w porozumieniu z Przedsiębiorcami (obecnie w liczbie 14 przedstawicieli, trzech branż zawodowych: drzewnej, gastronomicznej oraz mechaniczno-samochodowej) i Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych Progres.

Innowacyjność Funduszu ZST-Progres oraz potrzeba jak najwcześniejszego kontaktu ucznia z pracodawcą zapoczątkowały prace nad wdrożeniem w ZST systemu kształcenia dualnego. Inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem i wsparciem organu prowadzącego, Pana Prezydenta Miasta oraz bezpośrednio przedstawicieli Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia od dwóch już lat kształcą się w systemie dualnym. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w realnych warunkach zakładu pracy, co ułatwia młodemu człowiekowi start w dorosłym życiu, zmniejsza jego stres związany z podjęciem pracy. Pracodawca wpływając na proces kształcenia ma możliwość przygotowania potencjalnego przyszłego pracownika pod kątem własnych wymagań i oczekiwań. Absolwent ZST podejmując zatrudnienie w firmie, w której się kształcił ma już umiejętności oczekiwane przez swego pracodawcę (często nawet umiejętności obsługi konkretnej maszyny), przez co jest bardziej konkurencyjny na rynku pracy.

Współpraca czołowych firm z poszczególnych branż gospodarki ze szkołą i ich ewidentne wsparcie daje Zespołowi Szkół Technicznych możliwość śledzenia na bieżąco nowinek technicznych, produkcyjnych czy technologicznych. W efekcie kształcenie zawodowe w naszej szkole jest zawsze nowoczesne, z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego takiego, z jakim absolwent spotka się w firmie gdy podejmie pracę.

 

STYPENDYŚCI III edycji Funduszu Stypendialnego ZST-Progres:

branża drzewna

 • Dawid Łukiańczuk – ucz. kl. 1 Za
 • Mateusz Kozioł – ucz. kl.1 Tdm

fundator Fabryka Mebli FORTE;

 • Bartłomieja Lewickiego – ucz. kl.1 Za

fundator Firma KOMANDOR

 • Mateusz Leoniuk – ucz. kl.3 Tdm
 • Marcin Szekalski – ucz. kl. 2 Zs
 • Kamil Malinowski – ucz. kl. 2 Zs

fundator Firma Lambud

 • Krystian Kordyński – ucz. kl.3Z
 • Andrzej Aniśko – ucz. kl. 3Tdm
 • Marcin Pyrko – ucz. kl. 3Tdm
 • Krzysztof Koziołkiewicz – kl.1 Tdm

fundator Firma RENGGLI

 • Marcin Zalewski – ucz. kl.2 Tdm
 • Adrian Grygiewicz – ucz. kl.2 Tdm

fundator Firma TOBO

branża gastronomiczna

 • Mateusz Rafałko – ucz. kl.2 Tg

fundator Firma HASS Wasiluk SPÓŁKA JAWNA

 • Rafał Snarski – ucz. kl.2Zmk,
 • Julia Mosiej – ucz. kl.2 Tg
 • Izabela Ciborowska – ucz. kl.3 Tg
 • Izabela Roszkowska – ucz. kl.3 Tg

fundator Firma Lech Garmażeria Staropolska

 • Katarzyna Łuckiewicz – ucz. kl.2 Tdg
 • Aleksandra Dera – ucz. kl.2 Tdg

fundator Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Białystok    

 • Martyna Borkowska – ucz. kl.2 Zmk
 • Karolina Goździk – ucz. kl. 2 Zmk
 • Daniel Wołczuk – ucz. kl. 2 Zmk
 • Weronika Leśniewska – ucz. kl.1 Za

fundator PSS SPOŁEM Białystok  

 • Joanna Hołowienko – ucz. kl.4 Tg

fundator Firma P.G.U „VICTORY

branża mechaniczno-samochodowa

 • Patryk Storonowicz – ucz. kl.2Zmk
 • Maciej Kościuk – ucz. kl. 2Zmk
 • Dawid Szymański – ucz. kl.2 Zmk
 • Adam Szydłowski – ucz. kl. 1Zb

fundator Firm ASW Wojciula, Dealer Citroen i Peugeot   

 • Adam Grom – ucz. kl.1 Tdm
 • Maciej Radziszewski – ucz. kl.1 Tdm
 • Mateusz Pugacewicz – ucz. kl.1 Tdm
 • Grzegorz Grochowski – ucz. kl.1 Tdm
 • Michał Wasilewski – ucz. kl.1 Tdm

fundator Firm SaMasz 

 • Karol Prokop – ucz. kl.2 Zmk
 • Adam Potocki – ucz. kl.2 Zmk

fundator Firm Wasilewski i Syn, Autoryzowany Dealer Nissana

 • Marek Babicz – ucz. kl.2 Zmk
 • Mateusz Auchimik – ucz. kl.2 Zmk
 • Piotr Komenda – ucz. kl.1 Zb
 • Ksawery Łupiński– ucz. kl.1 Zb

fundator Firma Norauto

UTALENTOWANI STYPENDYŚCI ZST-relacja z Gali III edycji Funduszu
Stypendialnego ZST-Progres na Wschodzący Białystok, Oficjalnym Portalu
Miasta