Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019

w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa

w Białymstoku.

Nowy rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku został uroczyście zainaugurowany 3 września 2018 r. w obecności licznie przybyłej młodzieży, uczniów klas pierwszych, rodziców, nauczycieli oraz przybyłych na uroczystość przedstawicieli firm współpracujących ze szkołą. W tym roku szkolnym działaniom szkolnym przyświecać będą słowa: EDUKACJA NA CZASIE!

W nowy rok szkolny wchodzimy z nowymi kierunkami kształcenia odpowiadającymi aktualnemu zapotrzebowaniu rynkowemu (technik transportu kolejowego!!!), klasami patronackimi (1Tk  – technik transportu kolejowego – patronat spółki kolejowe PLK, Cargo, PKP Intercity; 1Zmk – kucharz – patronat PSS Społem,  1 Tdm – technik technologii drewna – patronat firma Forte i 2Tdm – technik mechanik – patronat firma SaMasz), nowatorskimi metodami nauczania, poszukiwaniem nowinek i realizacją nowatorskich projektów, nowym wizerunek szkoły.

Wszystkim życzymy udanego startu i powodzenia w realizacji wyznaczonych celów!