Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. bhp w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok.
Ogłoszono dn. 22.05.2018

 

Ogłoszenie o naborze inspektor ds bhp

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy