ITD w ZST 🙂
Dzisiaj gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawiciela Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku – Pana Dariusza
Carewicza, Naczelnika Wydziału Inspekcji. Temat spotkania: uprawnienia i
kompetencje ITD, wymagania rekrutacyjne, przepisy prawne, korelacja
funkcjonowania i działań podejmowanych przez pracowników ITD z zawodami
branży mechanicznej (szczególnie zawód: kierowca mechanik). Były
drobiazgowe i nietypowe pytania, a wyczerpujące odpowiedzi wzbudzały
zainteresowanie uczestników. Dziękujemy 🙂