JEST TYLKO JEDEN SPOSÓB NAUKI. POPRZEZ DZIAŁANIE 🙂
Uroczyste wręczenie CERTYFIKATÓW uczniom klas czwartych technikum w ZST
za udział w zajęciach laboratoryjnych w ramach projektu CENTRUM
KOMPETENCJI BOF-kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu
kształcenia zawodowego, 19 stycznia 2018 r. 🙂 BRAWO WY