22 listopada kl. 3Tp gościła na lekcji pracownika Państwowa Inspekcja Pracy celem realizacji programu edukacyjnego ,,Kultura bezpieczeństwa” 👍Zajęcia dotyczyly także popularyzacji wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa, higieny pracy oraz legalności zatrudnienia w kontekście zbliżającego się ogolnopolskiego konkursu szkół ponadpodstawowych pt,, Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym przez PIP oraz objętym honorowym patronatem MEiN.