KLUB HISTORYCZNY
przy Zespole Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

 

Cele i zadania:

 

– popularyzowanie wiedzy o Patronie Szkoły – gen. Władysławie Andersie,
– poszerzenie wiedzy historycznej, rozbudzanie zainteresowań wśród uczniów
dziejami Polski oraz kształtowanie patriotycznych postaw;
– zapoznanie uczniów z różnymi zjawiskami i problemami historycznymi,
– krytyczne analizowanie różnych źródeł historycznych,
– organizowanie szkolnych wystaw i uroczystości patriotycznych,
– przygotowanie uczniów do różnych konkursów historycznych,
– poznawanie zabytków miasta Białegostoku i województwa podlaskiego,
– organizowanie wycieczek i objazdów historycznych w regionie,
– współpraca z wieloma instytucjami naukowymi, kulturalnymi
i organizacjami patriotycznymi,
– uczestnictwo w różnych uroczystościach patriotycznych w regionie.

 

Współpraca:

Wojewoda Podlaski
Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Białegostoku
Podlaski Kurator Oświaty
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
Muzeum Wojska w Białymstoku
Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Muzeum Historyczne w Białymstoku
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Związek Sybiraków w Białymstoku
Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru

 

 


Realizowane projekty:


 1. W myśl ścieżki edukacyjnej – „Edukacja regionalna” – ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Podlasia, poprzez poznanie historii najbliższego środowiska i specyfiki regionu
  na podstawie wybranych zagadnień:
  A. „Bogactwo kulturowe Podlasia na przestrzeni wieków” – objazdy historyczne i zwiedzanie zabytków kultury: żydowskiej, muzułmańskiej, prawosławnych i katolickich;
  B. „Białystok w epoce baroku” – zapoznanie uczniów z jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach Rzeczypospolitej i przybliżenie postaci Hetmana Wielkiego Jana Klemensa Branickiego.
  2. „Historia Żywa” – spotkania młodzieży szkolnej z „Świadkami historii”:
  Sybirakami, żołnierzami II Korpusu Polski, żołnierzami Armii Krajowej oraz ich potomkami.
  3. Przygotowanie uczniów do kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
  „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa”, organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa.
  4. Przygotowanie patriotycznych uroczystości szkolnych poświęconych Patronowi Szkoły
  i rocznicom historycznym.


Prowadzący: Krzysztof Pogorzelski,
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie