Konferencja o Sybirakach i spotkanie z Panią Prezydentową

Młodzież z Klubu Historycznego Zespołu Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa uczestniczyła w konferencji „Sybir: wiara, nadzieja, przetrwanie”, organizowanej 27 października 2016 r. przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Celem konferencji było propagowanie wiedzy nt. historii polskich zesłańców na „Nieludzką Ziemię”, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii religijności. Podczas spotkania młodzież mogła porozmawiać z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską, wdową po Ryszardzie Kaczorowskim – ostatnim  Prezydencie RP na uchodźstwie, pochodzącym z Białegostoku.